Scroll to top
sk

Naša história

Spoločnosť vznikla v roku 1997 a to zlúčením troch fyzických subjektov. Bol to geodet, geológ a stavebný inžinier.
Po rokoch sa firma zamerala už iba na geodéziu a kartografiu. A hlavne na inžinierku geodéziu a kataster nehnuteľnosti.
Spoločnosť má 2 meračské skupiny. A ich merania sú pomocou vhodného softwaru spracované.
Užšou špecifikáciou našej firmy je spracovanie knihy plánov pre telekomunikačné firmy.
Vieme spracovať všetky druhy vedení : optické, FTTx a FTTH technológie. Pohybujeme sa po východnom a strednom Slovensku.

geodet presov