Scroll to top
sk

Inžiniersko-geologický prieskum

Prieskum realizujeme v týchto oblastiach :

Inžiniersko-geologický prieskum pre projektovanie , zakladanie a rekonštrukciu priemyselných stavieb , komplexov IBV , rodinných domov

Inžiniersko-geologický prieskum pre projektovanie , zakladanie a rekonštrukciu líniových stavieb ( cesty , železnice , produktovody )

Inžiniersko-geologický prieskum pre projektovanie , zakladanie a rekonštrukciu špeciálnych stavieb ( skládky )

Inžiniersko-geologický prieskum geologických hazardov ( zosuvné a geologicky nestabilné územia )

Inžiniersko-geologické posudky

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.